NDT-Terapia

NDT (Neurodevelopmental Treatment), Bobath -terapia on maailmanlaajuisesti tunnettu ja käytetty neurologisen kuntoutuksen lähestymistapa.
NDT, Bobath -koulutetut fysioterapeutit työskentelevät yksilöiden kanssa, joilla on hankaluuksia liikkeen säätelyssä johtuen keskushermostovauriosta tai muusta sen kaltaisesta tilasta. Liikkeen säätelyn hankaluus aiheuttaa vaikeutta asennon ylläpitämisessä ja liikkumisessa. Toimintakykyyn saattaa kehittyä rajoitteita, jotka vaikeuttavat päivittäistä osallistumista elämän eri alueilla.
NDT, Bobath -terapiassa on keskeistä se, että yksilön ongelmanratkaisukyky kehittyy, hän rohkaistuu liikkumaan, ja kyky toimia mahdollisimman normaalisti lisääntyy keskushermostovauriosta huolimatta. Tämä ei ole mahdollista, jos yksilö käyttää harvoja asentoja ja liikkuu yksipuolisesti, tai liikkeet ovat yksipuolisia, tai liikkeen säätely on vaikeaa. Yksilön lihasjänteyteen voidaan vaikuttaa monella tavalla, ja näin ihmisen mukautuminen liikutteluun ja kyky itse liikkua helpottuvat.

Tausta-ajatuksena on mahdollisimman suuren itsenäisyyden saavuttaminen omassa elämässä ja ympäröivässä yhteiskunnassa.

http://www.ndt-yhdistys.fi/ndt-bobath-lahestymistapa